Biuro organizacyjne: 42 630-01-88 biuro@grupamedica.pl

Do Kongresu pozostało

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

milowymi krokami zbliża się termin jubileuszowego, bo już piątego Polskiego Kongresu Genetyki, tym razem w Łodzi, w dniach 19-22 września 2016. Jest to kolejne, wspólne przedsięwzięcie Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, przyczyniające się do integracji środowisk różnych specjalności, dla których wspólnym mianownikiem jest fascynujący rozwój genetyki dzięki postępom w zakresie wielu dziedzin biologii i medycyny. Łączy nas metodycznie niezwykły postęp zaawansowanych, wysoko przepustowych technik badawczych. Osiągnięcia biotechnologii wykorzystywane są w genetyce człowieka, zwierząt, roślin, w mikrobiologii. Coraz lepiej rozumiane są mechanizmy regulacji funkcji genów na poziomie komórkowym i subkomórkowym, przy ogromnej złożoności tych procesów. Postęp w biologii molekularnej oraz genetyce nie byłby możliwy bez rozwoju bioinformatyki zarówno z punktu widzenia interpretacji uzyskiwanych wyników badań jak opanowania i uporządkowania lawiny informacji napływających z dziesiątek tysięcy laboratoriów na świecie.

Współczesny rozwój nauk biologicznych i biomedycznych wiąże się również z kontrowersjami natury etycznej. Toczące się dyskusje dotyczą szerokiego spectrum zagadnień od żywności modyfikowanej genetycznie po techniki wspomaganego rozrodu w medycynie. Nasze środowiska powinny mieć poczucie współodpowiedzialności za kształtowanie debaty publicznej w tym zakresie na odpowiednim poziomie merytorycznym. Powinniśmy dać temu wyraz podczas obrad Kongresu. Wiąże się to ściśle również z koniecznością utworzenia regulacji prawnych dotyczących wielu aspektów naszej działalności badawczej i wdrożeniowej. Dotyczy to ochrony zasobów genetycznych z przyrodniczego punktu widzenia, biobankowania, zastosowań osiągnięć biologii molekularnej i biotechnologii w medycynie oraz szeregu innych zagadnień.

Zachęcamy do składania jak najszybciej wszystkich propozycji, które należałoby uwzględnić w programie Kongresu. Miejscem obrad V Polskiego Kongresu Genetyki będzie nowoczesne Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stwarza ono możliwość prowadzenia obrad w wielu salach doskonale wyposażonych pod względem technicznym. Otwarcie Kongresu 19 września 2016 odbędzie się podczas sesji plenarnej w pięknej Auli 1000. Architektura Centrum pozwoli na wyeksponowanie plakatów oraz zapewnienie przestrzeni wystawienniczej wielu firmom sponsorującym Kongres, dla których jego jubileuszowy charakter może być dodatkowym magnesem.

Łódź jest wielkim ośrodkiem akademickim. Na jej terenie działają uczelnie wyższe, jednostki PAN i instytuty resortowe. Chcielibyśmy, aby Kongres dał możliwość zademonstrowania ich potencjału badawczego. Łódź to jednocześnie Ziemia Obiecana, historycznie – miasto czterech kultur, a więc miejsce kompromisów i tolerancji, co obecnie wyraża się w gościnności tej pełnej kontrastów, ale prężnie rozwijającej się i modernizowanej, ale również rewitalizowanej aglomeracji miejskiej oraz jej mieszkańców. Warto odwiedzić i poznać to miasto.

Serdecznie zatem zapraszamy i zachęcamy do udziału w V Polskim Kongresie Genetyki.

L_Jakubowski

Dr hab. n. med., prof. nadzw.
Lucjusz Jakubowski

Przewodniczący PTGC

A_Kononowicz

Prof. dr hab.
Andrzej K. Kononowicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

B_Naganowska

Prof. dr hab.
Barbara Naganowska

Prezes PTG

logo_wer_horyzont_zhaslem_en_kolor

SPONSORZY

 

OPŁATY REJESTRACYJNE


Osoby nie będące członkami PTG oraz PTGC

850
ZAREJESTRUJ SIĘ

Studenci, doktoranci i młodsi asystenci do 30 roku życia

550
ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w koktajlu powitalnym 19.09.2016

80
ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w wieczorze towarzyskim 21.09.2016

30
ZAREJESTRUJ SIĘ

MIEJSCE OBRAD

CENTRUM DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Łódź, ul. Pomorska 251, budynek A1